banner-inner-default

การออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่ชั้นลอย

พื้นที่ชั้นลอย

การออกแบบพื้นที่ชั้นลอย

พื้นที่ภายในบ้าน มักจะประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ภายในบ้านซึ่งรองรับการใช้งานและวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย บางห้องเชื่อมต่อระหว่างห้องหนึ่งสู่อีกห้องหนึ่ง บ้านที่มีโถงสูงภายในบ้าน บางครั้งจะมีพื้นที่หรือห้องที่เชื่อมต่อกันด้วยการมองเห็น

พื้นที่ชั้นลอย เป็นพื้นที่ระหว่างล่างสู่ชั้นบน เป็นพื้นที่ไม่เต็มพื้นที่ทั้งหมด สามารถมองเห็นระหว่างชั้นบนสู่ชั้นล่างได้ ซึ่งการออกแบบบ้านและการออกแบบตกแต่งภายในส่วนของชั้นลอยนั้น พื้นที่ส่วนนี้มักจะออกแบบเป็นพื้นที่หรือห้อง เช่น ห้องทำงาน ห้องสมุด ห้องนั่งเล่น เป็นต้น ชั้นลอยที่เชื่อมต่อระหว่างชั้นล่าง ซึ่งเป็นโถงทางเข้าบ้านกับชั้นสองที่ต่อเนื่องมาจากบันไดหลัก แล้วแยกเข้าสู่ห้องนอนแต่ละห้องภายในชั้นสอง

ออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่ชั้นลอย

ออกแบบตกแต่งให้เป็นมุมนั่งเล่นหรือมุมอ่านหนังสือ ทำบิ้วอินไม้เป็นชั้นหนังสือหรือชั้นตกแต่ง วางของตกแต่ง แต่ละชั้นไม้และแต่ละช่อง อาจจะซ่อนไฟตกแต่งภายในซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนทำบิ้วอิน

ออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่ชั้นลอย

ถ้ามองลงไปจากชั้นลอย จะเป็นทางเข้าบ้าน (โถงทางเข้าบ้าน) เป็น double volume อาจจะจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็น ห้องรับแขก หรือ ห้องนั่งเล่น เป็นต้น

ออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่ชั้นลอย

จะจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบลอยตัว สามารถขยับย้ายได้ ออกแบบตกแต่งเป็นโต๊ะเตี้ย พร้อมเบาะรองนั่งสำหรับลูกๆ และครอบครัว ให้ความรู้สึกเหมือนโต๊ะญี่ปุ่น

ออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่ชั้นลอย

แนวความคิดของผู้ออกแบบ ต้องการออกแบบตกแต่งภายในให้มุมนี้เป็นมุมครอบครัวให้มีความรู้สึกเมื่อทุกคนในครอบครัวมาใช้พื้นที่ส่วนนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นจึงออกแบบเป็นมุมเตาผิง (fireplace) ใช้หินเทียมสีขาวมาเป็นวัสดุปิดผิวผนัง เพิ่มรายละเอียดของตกแต่งด้วยต้นไม้ เป็นต้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin