banner-inner-default

การแบ่งพื้นที่ใช้สอยและจัดวางแปลนพื้น

การแบ่งพื้นที่ใช้สอย Pantry

การแบ่งพื้นที่ใช้สอย และจัดวางแปลนพื้น

เพื่อแบ่งขอบเขตห้องต่าง ๆ จะมีการกั้นด้วยผนังทึบหรือผนังโปร่ง แต่ถ้าการออกแบบอยากให้พื้นที่ภายในเป็นแบบ Open plan เป็นการจัดวางแบบโปร่งโล่ง ทำให้พื้นที่ภายในดูกว้างและไม่อึดอัด และเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถมีปฎิสัมพันธ์กันได้แต่ละส่วนของบ้าน บางครั้งการใช้งานของผู้อยู่อาศัยต้องการปิดกั้น ใช้พื้นที่นั้นแบบส่วนตัว การใช้ Partition แบบเลื่อน ก็เป็นการออกแบบรับต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัย

การแบ่งพื้นที่ใช้สอย Pantry
a small room or closet in which food, dishes, and utensils are kept.

ในรูปเป็นพื้นที่แพนทรี ที่เปิดโล่งเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆภายในบ้าน

Partition แบบเลื่อน แบบบานเฟี้ยมพับเก็บด้านเดียว เป็นหนึ่งรูปแบบการออกแบบและติดตั้ง ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัย แต่ต้องมีการเตรียมหน้าไว้เพราะต้องมีรางบานเลื่อนรับด้านบนซึ่งต้องทำซัพพอร์ตไว้ให้แข็งแรง เพื่อรับน้ำหนักบานเฟี้ยม รวมทั้งรางด้านล่างที่ต้องฝังไว้ที่พื้นรับไกด์บานเฟี้ยม

Partition แบบเลื่อน

ในรูปรางบานเลื่อนฝังที่พื้นเพื่อใส่อุปกรณ์บานเฟี้ยม

Pantry ห้องเตรียมอาหาร

ถ้าจะใช้งานส่วนแพนทรี่ แค่เลื่อนบานเฟี้ยมมาปิดกั้นก็สามารถกันกลิ่นและเสียงได้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin