banner-inner-default

การออกแบบ แบบ Open Plan

การออกแบบ แบบ Open Plan – P.O. Architect & Interior รับออกแบบตกแต่งภายใน

การออกแบบ แบบ Open Plan

ในยุคปัจจุบัน บ้านในเมืองใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่จะมีขนาดพื้นที่กระชับ ลดทอนขนาดพื้นที่ให้เล็กลงทำให้การออกแบบบ้าน และการออกแบบตกแต่งภายในแต่ละส่วนจะมีพื้นที่เล็กลง การออกแบบ แบบ open plan ก็เป็นอีกหนึ่งการออกแบบตกแต่งภายใน เพราะการกั้นห้องด้วยผนังแบบถาวรหรือผนังสูงทึบ จะเป็นการแบ่งซอยพื้นที่ให้เป็นห้อง ๆ ทำให้พื้นที่ยิ่งดูแคบลง การจัดวางแปลนพื้น, ผังรวมภายในบ้านเป็นแบบ open plan ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเห็นฟังก์ชั่นหรือพื้นที่ภายในบ้านต่อเนื่องกันหมด เช่น คนที่นั่งในห้องนั่งเล่นเห็น คนที่กำลังเตรียมอาหารในส่วนของห้องเตรียมอาหาร เป็นต้น

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์บางครั้งเราอาจจะตกแต่งพื้นผิวผนังบิ้วอิน หรือ ผนังตกแต่งให้ดูโปร่งเพื่อแบ่งพื้นที่แต่ละส่วน ส่วนการใช้ตู้เตี้ย (console table) มาแบ่งขอบเขตพื้นที่ให้ดูชัดเจนและใช้งานง่ายขึ้น

image

การออกแบบผนังหัวเตียงให้เตี้ยไม่สูงชนฝ้าเพดานแล้วเลือกใช้หินแกรนิตสีดำตกแต่งพื้นผิวของผนังไม้ให้ดูหนักแน่น และแบ่งขอบเขตของแปลนเฟอร์เจอร์ภายในห้องนอน และขอบเขตของพื้นที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การออกแบบ แบบ Open Plan – P.O. Architect & Interior รับออกแบบตกแต่งภายใน

จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ผนังหัวเตียงไม่สูงชนฝ้าให้มีทางเดินและพื้นที่สำหรับใช้งานตู้สูงด้านหลัง ก็จะได้ทางเดินและการ
ใช้งานอีกแบบหนึ่ง

การออกแบบ แบบ Open Plan – P.O. Architect & Interior รับออกแบบตกแต่งภายใน

ห้องทำงานจัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ Day bed (รูปแบบโซฟาและเตียงนอนผสมผสานรูปแบบกัน ความยาวประมาณที่นอน มีที่กั้น ส่วนหัว, ส่วนท้าย หรือจะมีที่กั้นทั้งส่วนหัวหรือส่วนท้ายแล้วแต่รูปแบบ) มากั้นระหว่างบริเวณห้องทำงานกับ บริเวณห้องพักผ่อน ทำให้ห้องทั้งหมดโปร่งโล่ง ไม่ทึบและอึดอัด

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin