สำนักงานของโรงงานย่านถนนเอกชัย  ชั้นล่างเป็นส่วนของพนักงานและห้องประชุมสำหรับรับรองลูกค้า  ชั้น 2 เปิดประตูเข้าไปจะเป็นห้องทำงานสำหรับผู้บริหาร โดยมีการแบ่งโซนกั้นเป็นห้องสำหรับพักผ่อน

แนวทางการออกแบบเจ้าของชอบรูปแบบที่ทันสมัย  เน้นโทนสีคุมโทนให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายตาไม่เน้นสีฉูดฉาด เพื่อไม่ให้งานออกมาเรียบจนเกินไป  ผู้ออกแบบใส่วัสดุกระจกโค้ทสีด้านหลังเพิ่มเข้าไป  เพื่อให้งานมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

 

Design & ConstructionP.O. Architect & Interior Co., Ltd.