banner-services

บริการออกแบบตกแต่งภายในครบวงจร

บริษัท พี.โอ.อาร์คีแทคแอนด์อินทีเรีย จำกัด

1. ประเมินราคาเบื้องต้น

ค่าออกแบบ

ลูกค้าสามารถประเมินราคาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องทราบพื้นที่ในการตกแต่ง โดยมีค่างานออกแบบ 1,000 บาท/ ตารางเมตร (ลดราคาค่าออกแบบ 50% เมื่อก่อสร้างกับเรา โดยจะคืนในสัญญางานก่อสร้าง)

ค่าก่อสร้าง

ลูกค้าสามารถประเมินราคาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งนำพื้นที่ตกแต่งมาคำนวณ โดยมีค่างานก่อสร้างเริ่มต้นที่ 10,000 บาท/ ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับวัสดุ, อุปกรณ์ฟิตติ้ง และความมากน้อยของเนื้องาน

2. ออกแบบงาน

  • พัฒนาแบบจากสไตล์ที่ลูกค้าสนใจ ให้ตรงกับความต้องการ และฟังก์ชันการใช้งาน
  • นำเสนอออกมาเป็นภาพ 3D
  • นำเสนอตัวอย่างวัสดุ ประกอบภาพ 3D
  • ทำแบบก่อสร้าง

3. เสนอราคางานก่อสร้าง

  • นำข้อมูลจากการทำงานออกแบบในข้อ 2 มาทำใบเสนอราคา

4. ก่อสร้าง

  • ผลิตงานตามแบบ, วัสดุ และอุปกรณ์ตามที่ได้เสนอในใบเสนอราคา

ขอคำแนะนำและประเมินราคาเบื้องต้น ติดต่อเรา

เราพร้อมตอบทุกคำถามของคุณ