โรงงาน Freezco

การย้ายโรงงานไปที่อาคารหลังใหม่ ของโรงงานน้ำแข็ง เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กทั้งหลังทำสีดำ รูปแบบทันสมัย เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นที่ 1เป็นที่จอดรถ ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงาน ชั้นที่ 3 เป็นส่วนห้องประชุมและส่วนทำงาน และชั้น 4 ชั้นบนสุดเป็นส่วนของโรงอาหาร ที่ทางโรงงานเตรียมไว้ให้พนักงานของโรงงาน รูปแบบการตกแต่งภายในที่ตกแต่ง เป็นรูปแบบ Industrial Loft โชว์โครงสร้างเดิมของอาคาร เช่น บันไดโครงสร้างเหล็กเปลือย ที่ยาวจากชั้นสามถึงชั้นสี่ พื้นขัดมัน โชว์ผิวพื้นเดิมของอาคาร เนื่องจากโถงมีพื้นที่โปร่งโล่งจากชั้น 3 ไปชั้น 4 ซึ่งเป็นส่วนของโรงอาหาร จีงออกแบบพื้นชั้น 4 ของโรงอาหารให้ยื่นออกมาในพื้นที่บันได

 

Design & ConstructionP.O. Architect & Interior Co., Ltd.