P.O. ARCHITECT & INTERIOR CO.,LTD. > รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน

บริษัท พี.โอ.อาร์คีแทคแอนด์อินทีเรีย จำกัด

เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง โรงงาน อาคารสำนักงาน บ้านโครงการ บ้านพักส่วนตัว และอะพาร์ตเมนต์ ตั้งแต่ 40ปีที่แล้ว ในชื่อ หจก. พ.อ. การสร้าง จนดำเนินงานมาถึงปี 2009 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พี. โอ. อาร์คี-เทค แอนด์ อินทีเรีย จำกัด เพื่อรองรับงานในส่วนออกแบบเพิ่มเติม ทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งงาน รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน โดยมีสถาปนิก วิศวกร และช่างแผนกต่างๆ ที่มีประสบการณ์กว่า 30ปี โดยบริษัทรับทำงาน ตั้งแต่ออกแบบและรับเหมา งานระบบไฟฟ้า และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวางผังห้องน้า ฝ้าเพดาน งานปูกระเบื้องพื้น รวมไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ทั้งนี้ บริษัท พี. โอ. อาร์คีเทค แอนด์ อินทีเรีย จำกัดมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เอง ซึ่งสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์บางส่วนได้ก่อนไปติดตั้งหน้างาน

ด้วยการทำงานที่ใส่ใจในรายละเอียดและให้คำปรึกษากับลูกค้า ทำให้ บริษัท พี. โอ. อาร์คีเทค แอนด์ อินทีเรีย จำกัด มีลูกค้าบอกต่อผลงานกันไป มีทั้ง รับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างสำนักงาน รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับเหมาก่อสร้างร้านค้า

ทั้งนี้ในปีต่อไป เราได้เพิ่มส่วนของงานผลิตและงานบริการ เป็นส่วนของตกแต่งบ้าน ให้ลูกค้าได้ของตกแต่งที่เหมาะกับบ้านลูกค้า เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง

Furniture

เรารับออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เฟอร์นิเจอร์ Build in เรามีโรงงานเป็นของเราเอง ซึ่งสามารถ รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากโรงงาน แล้วไปประกอบติดตั้งที่หน้างานได้เลย

 

โรงงาน รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ รับออกแบบตกแต่งภายใน - P.O. Architect & Interior Co.,Ltd.

โรงงาน รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ รับออกแบบตกแต่งภายใน - P.O. Architect & Interior Co.,Ltd.

 

P.O. Architect & Interior Co.,Ltd. รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน

เรามีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี เพื่อรองรับงานด้าน ออกแบบตกแต่งภายใน และ งานออกแบบ แบบครบวงจร Turnkey เราพร้อมรับงานด้านก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยสถาปนิก และ ช่างผู้เชี่ยวชาญ มีโรงงานเป็นของเราเอง ซึ่งสามารถผลิต ติดตั้ง ที่หน้างานได้เลย

สำนักงาน (Office)

9/370 ซ.เอกชัย 99/2 (เดอะพลีโน เอกชัย – กาญจนาภิเษก) แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ


Tel:
 02-404-4304, 086-224-2589, 086- 339- 5560
Fax: 02-404-4303
e-mail: info@po.co.th

โรงงาน
33/9 แขวงคอกกระบือ เขตเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

 

ขอคำแนะนำเรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์