เทคนิค ออกแบบบันได ราวกันตกรูปแบบกระจก

ออกแบบบันได ราวกันตก

การออกแบบบันได ราวกันตกแบบกระจก ส่วนของบันไดภายในบ้าน ราวกันตกรูปแบบกระจก เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบถ้าไม่มีเสารับกระจก จะต้องเตรียมหน้างานด้วยการหล่อคอนกรีต หนาประมาณ 10 เซนติเมตร (ตามมาตรฐานการติดตั้ง)     จากในรูป ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ ถ้ายาวเกินตามมาตรฐานการติดตั้ง ควรแบ่งกระจกและเว้นระยะระหว่างแผ่นกระจก     ทำร่องรับกระจกไว้ลึกจากขอบ ร่องลึก 10-15 เซนติเมตร ร่องกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร เสริมไม้อัดยางหนา 10 มิลลิเมตร รับใต้กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มิลลิเมตร หรือตามมาตรฐานการติดตั้ง       แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน อาจใช้ไม้วีเนียร์เพื่อให้เข้ากับการออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน