เทคนิค ออกแบบบันได ราวกันตกรูปแบบกระจก

ออกแบบบันได ราวกันตก

การออกแบบบันได ราวกันตกแบบกระจก ส่วนของบันไดภายในบ้าน ราวกันตกรูปแบบกระจก เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบถ้าไม่มีเสารับกระจก จะต้องเตรียมหน้างานด้วยการหล่อคอนกรีต หนาประมาณ 10 เซนติเมตร (ตามมาตรฐานการติดตั้ง)     จากในรูป ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ ถ้ายาวเกินตามมาตรฐานการติดตั้ง ควรแบ่งกระจกและเว้นระยะระหว่างแผ่นกระจก     ทำร่องรับกระจกไว้ลึกจากขอบ ร่องลึก 10-15 เซนติเมตร ร่องกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร เสริมไม้อัดยางหนา 10 มิลลิเมตร รับใต้กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มิลลิเมตร หรือตามมาตรฐานการติดตั้ง       แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน อาจใช้ไม้วีเนียร์เพื่อให้เข้ากับการออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน    

การออกแบบบันได

ออกแบบตกแต่งบันได

การออกแบบบันได ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชั้นล่างสู่พื้นที่ชั้นบน บันไดเป็นพื้นที่ภายในบ้าน ถ้ามีการออกแบบและการเตรียมหน้างานไว้จะทำให้ส่วนพื้นที่บริเวณบันไดดูโดดเด่นขึ้นมา บันไดภายในบ้านมีหลากหลายรูปแบบและวัสดุ เพราะฉะนั้นการออกแบบ และการเตรียมหน้างานเป็นสิ่งจำเป็น ระยะของขนาดลูกตั้งและลูกนอนที่เหมาะสม ขนาดลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ขนาดลูกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร เป็นระยะที่ไม่รวมจมูกบันไดซึ่งจะอยู่ที่ระยะ 1 นิ้ว ราวกันตกสูงประมาณ 84-92 เซนติเมตร ราวกันตกมีหลากหลายรูปแบบมีทั้ง ไม้ โลหะ กระจก ซึ่งแต่ละแบบก็มีรายละเอียดลงไปอีกว่าเป็นวัสดุ สี อะไร เช่นบันไดโลหะ ในส่วนของเหล็กที่นิยมใช้จะมีเหล็กกล่อง เหล็กเส้น เหล็กดัดอิตาลี (Wrought Iron) และอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) ในเรื่องการจัดแสงสว่างให้เพียงพอต่อพื้นที่บริเวณบันไดก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกด้วย     การเตรียมหน้างาน ถ้าในการออกแบบจะไม่ให้เห็นฝาครอบเหล็กอิตาลีด้านบนแผ่นไม้ลูกนอนบันได เราต้องยึดเหล็กกับพื้นปูนแล้วตั้งเหล็กไว้ก่อนเมื่อเวลาติดตั้งแผ่นไม้บันไดเจาะรูที่แผ่นไม้บันไดก็จะไม่เห็นที่ฝาครอบเหล็กด้านบนแล้ว   ภาพก่อนติดตั้งแผ่นไม้บันได   ภาพบันไดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว